ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Rezultati nacionalnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta – Dnevni centar za smještaj lica sa invaliditetom starijih od 27 godina, u Beranama

Opština Berane raspisala je nacionalni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta – Dnevni centar za smještaj lica sa invaliditetom starijih od 27 godina, u Beranama.
 
Pristiglo je 8 konkursnih radova u predviđenom roku.

Članovi konkursnog žirija:

1.    prof.dr Sveltana Perović, dekanica Arhitektonskog fakulteta UCG - predsjednica žirija
2.    Sonja Simeunović Vuković, dipl.inž.arh, Glavna gradska arhitektica Opštine Berane – stručna članica
3.    Tamara Marović, M.Arch – stručna članica
4.    Andrea Pajković, spec.sci.arh – stručna članica
5.    Slobodan Petrović, spec.sci.arh – stručni član

Nagrade:

Prva nagrada (8.500,00€): Šifra rada 24126
Autori: Srđan Tadić, Aleksandar Marsenić, Bojan Vlahović

Druga nagrada (5.500,00€): Šifra rada 99357
“NRA ATELIER” d.o.o, Podgorica

Treća nagrada (3.500,00€): Šifra rada 28028
Dušan Vlahović i Jelena Međedović


Ostale informacije su dostupne na sajtu Opštine Berane: LINK

Radovi se mogu preuzeti sa LINK

Lokacija


Ostali konkursi