ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Odgovori na pitanja učesnika Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje paviljona osnovne škole “Oktoih” u Podgorici

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine raspisalo je nacionalni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje paviljona osnovne škole “Oktoih” u Podgorici. 

Predmet konkursa je izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja za izgradnju novog školskog objekta - paviljona OŠ “Oktoih” na UP13 sa uređenjem terena postojećeg školskog dvorišta na UP12, u Podgorici, koji je planiran u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Stambena zajednica VII - Stara varoš - izmjene i dopune” (Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 51/16).

Rok za dostavljanje pitanja bila je srijeda, 20. mart 2024. godine, a rok za objavu pitanja i odgovora je do petka, 29. marta 2024. godine.

Žiri je pripremio odgovore na sva pitanja učesnika koji se mogu preuzeti OVDJE.

Lokacija

Konkursna dokumentacija


Ostali konkursi