ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje paviljona osnovne škole “Oktoih” u Podgorici

Do isteka ostalo:

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine raspisalo je nacionalni konkurs za Idejno arhitektonsko rješenje paviljona osnovne škole “Oktoih” u Podgorici.

Predmet konkursa je izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja za izgradnju novog školskog objekta - paviljona OŠ “Oktoih” na UP13 sa uređenjem terena postojećeg školskog dvorišta na UP12, u Podgorici, koji je planiran u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Stambena zajednica VII - Stara varoš - izmjene i dopune” (Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 51/16).

Od konkursnih radova se očekuje da, sagledavajući zatečene urbane vrijednosti uže i šire lokacije, odnosno prostorno-urbane i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, na adekvatan način unaprijede vizuelni identitet bloka i ponude optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja.

Konkursni rokovi:

Konkurs je otvoren od utorka, 5. marta 2024. godine.
Rok za predaju radova je srijeda, 15. maj 2024. godine, do 14:00h.
Rezultati konkursa biće objavljeni do srijede, 5. juna 2024. godine.

Raspisivač konkursa će nakon donošenja odluke žirija i izrade Izvještaja žirija, objaviti rezultate konkursa na na zvaničnoj internet stranici konkursa: www.architecturalcompetitions.me.

Članovi konkursnog žirija:

1. Prof. dr Svetlana Perović, arhitekta, dekanka Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,– predsjednica žirija;

2. Duška Mačić, dipl.inž.arh., glavna gradska arhitektica Glavnog grada Podgorica – stručna članica;

3. Vesna Krivokapić, dipl.inž.građ. – predstavnica Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija – stručna članica;

4. Ivana Dobrković, dipl.inž.arh., potpredsjednica Strukovne komore arhitekata IKCG – stručna članica.

5. Siniša Minić, v.d. generalnog direktora Direktorata za sprovođenje državnih smjernica u oblasti arhitekture (Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine), predstavnik raspisivača - član.

Nagradni fond:

I nagrada - 10.000,00 €
II nagrada - 4.500,00 €
III nagrada - 3.000,00 €

Otkup – 1.500,00 €

 Pravo učešća:

Na konkursu mogu učestvovati lica koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Crne Gore, pri čemu je barem jedan od autora konkursnog rada (pojedinac ili vođa autorskog tima), odgovorno lice arhitektonske struke (licencirani arhitekta). Autor, odnosno vođa autorskog tima može angažovati stručnjake drugih profesija u cilju unapređenja konkursnog rješenja (poželjno je da član autorskog tima bude diplomirani inženjer pejzažne arhitekture).

Registracija:

Registracija nije potrebna, učešće na konkursu je besplatno.

Rok za postavljanje pitanja:

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do srijede, 20. marta 2024. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici www.arhitecturalcompetitions.me do petka 29. marta 2024. godine.

Pitanja se šalju na adresu:

[email protected]

Lokacija


Ostali konkursi