ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta – Dnevni centar za smještaj lica sa invaliditetom starijih od 27 godina, u Beranama

Opština Berane

Do isteka ostalo:

Opština Berane raspisala je nacionalni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta – Dnevni centar za smještaj lica sa invaliditetom starijih od 27 godina, u Beranama.

Predmet konkursa je izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja za izgradnju dnevnog centra za smještaj lica sa invaliditetom starijih od 27 godina, koje će poslužiti kao osnov za razradu kroz glavni projekat, što će slijediti nakon odabira prvonagrađenog konkursnog rada. Opšti i krajnji cilj je stvaranje uslova za boravak lica sa invaliditetom u skladu sa standardima socijalne zaštite radi usmjeravanja na razvoj praktičnih vještina za svakodnevni život, razvoj i odžavanje socijalnih i fizičkih funkcija.

Konkursni rokovi:

Konkurs je otvoren od ponedeljka, 16.oktobra 2023. godine.
Rok za predaju radova je 23:59h, ponedjeljak, 25. decembar 2023. godine.
Rezultati konkursa biće objavljeni do 22. januara 2024. godine.

Raspisivač Konkursa će nakon donošenja odluke žirija i izrade Završnog izvještaja žirija, objaviti rezultate Konkursa na zvaničnoj internet stranici Opštine Berane: www.berane.me

Članovi konkursnog žirija:

1.    prof.dr Sveltana Perović, dekanica Arhitektonskog fakulteta UCG - predsjednica žirija
2.    Sonja Simeunović Vuković, dipl.inž.arh, Glavna gradska arhitektica Opštine Berane – stručna članica
3.    Tamara Marović, M.Arch – stručna članica
4.    Andrea Pajković, spec.sci.arh – stručna članica
5.    Slobodan Petrović, spec.sci.arh – stručni član

Zamjenica člana Žirija, u slučaju potrebe, biće arh. Ivana Medojević.

Nagradni fond:

I nagrada - 8.500,00 €
II nagrada - 5.500,00 €
III nagrada - 3.500,00 €

Gore naznačeni iznosi iskazani su u bruto vrijednostima.

Pravo učešća:

Na Konkursu mogu učestvovati lica koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Crne Gore, pri čemu je barem jedan od autora konkursnog rada (pojedinac ili vođa autorskog tima) mora biti odgovorno lice arhitektonske struke (licencirani arhitekta).

Registracija:

Registracija nije potrebna, učešće na konkursu je besplatno.

Rok za postavljanje pitanja:

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do ponedeljka, 30. oktobra 2023. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici www.berane.me do ponedeljka 13. novembra 2023. godine.

Pitanja se šalju na adresu:

[email protected]

Konkursna dokumentacija je dostupna na www.berane.me

Lokacija


Ostali konkursi