ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje Urgentnog centra u okviru kompleksa Kliničkog centra Crne Gore

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisalo je međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Urgentnog centra u okviru kompleksa Kliničkog centra Crne Gore.

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja Urgentnog centra u okviru kompleksa Kliničkog centra Crne Gore na urbanističkoj parceli broj 12, koju čine katastarske parcele br. 1284/1, 1286, 1287/1 KO Podgorica I, koja je u zahvatu Izmjena u dopuna Urbanističkog projekta „Klinički centar Crne Gore” (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br.23/11).

Površina obuhvata konkursa iznosi 6.701,00 m2 (UP12). 
Širi obuhvat konkursa predstavljaju i postojeći objekti na UP11 i UP13 isključivo u smislu ostvarivanja tople veze na način kako je to predviđeno planskim dokumentom. Voditi računa o odnosu volumena i arhitektonskog izraza postojećih objekata prilikom projektovanja aneksa KCCG.

Raspisivač konkursa:

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
IV Crnogorske brigade br. 19
81000 Podgorica
www.gov.me/mepg

Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje Urgentnog centra u okviru kompleksa Kliničkog centra Crne Gore:

Broj pristiglih radova:

Na Konkursu za idejno arhitektonsko rješenje objekta Urgentnog centra u okviru kompleksa Kliničkog centra Crne Gore, u okviru predviđenog roka pristiglo je 20 konkursnih radova.
Članovi žirija: 
1. Vladan Stevović, M.Arch., glavni državni arhitekta u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore – predsjednik Žirija; 
2. dr Alessandro Armando, dipl.inž.arh., vanredni professor na Fakultetu za Politehniku u Torinu – Departman za arhitekturu i dizajn – stručni član;
3. prof. Hrvoje Njirić, dip.inž.arh, njirić+arhitekti – stručni član;
4. dr Veljko Radulović, dip.inž.arh, predstavnik Inženjerske komore Crne Gore – stručni član;
5. Dragana Čenić, dipl.inž.arh. – stručna članica;
6. dr Sanja Paunović Žarić, dipl.inž.arh, saradnik u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crne Gore, – stručna članica;
7. dr med Ljiljana Radulović, direktorica Kliničkog centra Crne Gore - stručni član.

Dobitnici nagrada i otkupa:

1.    Prva nagrada: Šifra rada  58931 - 33.000,00€
Autor: İlker Fatih Özorhon
Članovi tima: Kerem Meral, Güliz Özorhon, Gülbin Lekesiz
Država: Turska

2.    Druga nagrada: Šifra rada  40444 - 18.000,00€
Autori: Miloš Gačević, Gavrilo Vuković
Saradnici: Ivana Tasić, Jovan Milikić 
Država: Crna Gora

3.   Treća nagarada: Šifra rada 91023 - 7.000,00€
Autori: BIRO 81000 d.o.o. Podgorica - Ivan Jovićević i Dušan Đurović
Saradnici: Mina Gutović, Teodora Bjelić i Dušan Vlahović
Država: Crna Gora

4.    I Otkup: Šifra rada 30300 - 4.000,00€
Autori: Ali Andaji Garmaroodi, Paria Hughdoost, Ghazale Alisivat, 
Mohaddese Mojir, Hesam Shiri, Negin Tavakolian, Tannaz Zangenzh
Država: Iran

5.    II Otkup: Šifra rada 17994 – 4.000,00€
Autori:  Sıddık GÜVENDİ, Cihan SEVİNDİK
Saradnici: Oya ESKİN GÜVENDİ, Senem MÜŞTAK SEVİNDİK
Asistenti: Resul Ekrem ZENGİN, Ayceren KARABIYIK, Yaren Hazal ERMAN, Büşra AYDEMİR
Država: Turska 

5.    III Otkup: Šifra rada 40960 – 4.000,00€
Autori: Dodofis Architects - Fırat Doğan, Burcu Kırcan Doğan
Država: Turska


Osim toga, žiri je konstatovao da određene radove iz užeg izbora od 14 radova, treba naročito pomenuti kao pohvale, za pokazanu hrabrost da se izlože riziku i istraže nove pravce i pristupe projektovanju. Posebne pohvale su zaslužili radovi pod šiframa: 35621 i 93470

Svi radovi dostupni su na sljedećem linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1-li_icHCSkrP3y8XVBkTQ-VJlxtEW3Jt?usp=drive_link

Odluku Žirija, Izvještaj Žirija i Izvještaj o otvaranju podataka o autorima možete preuzeti na dnu stranice.

Lokacija


Ostali konkursi