ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Urgentnog centra u okviru kompleksa Kliničkog centra Crne Gore

Do isteka ostalo:

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisalo je međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Urgentnog centra u okviru kompleksa Kliničkog centra Crne Gore.

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja Urgentnog centra u okviru kompleksa Kliničkog centra Crne Gore na urbanističkoj parceli broj 12, koju čine katastarske parcele br. 1284/1, 1286, 1287/1 KO Podgorica I, u zahvatu Izmjena u dopuna Urbanističkog projekta „Klinički centar Crne Gore”.
Površina obuhvata konkursa iznosi 6.701 m2.
Od učesnika konkursa se očekuje da ponude idejna rješenja koja će karakterisati visoka funkcionalnost objekta, te jedinstvenost u arhitektonskom oblikovanju, kako bi se stvorili prostorni uslovi za racionalizaciju i povećanje efikasnosti rada ove ustanove. U objektu je potrebno projektovati sve neophodne sadržaje urgentnog centra u skladu sa programskim zadatkom i potrebama korisnika. 
Prilikom izrade idejnog arhitektonskog rješenja Urgentnog centra kao aneksa postojećeg objekta KCCG, posebnu pažnju je potrebno posvetiti očuvanju autentičnosti postojećeg objekta i pažljivom arhitektonskom oblikovanju dogradnje, uzimajući u obzir da je za objekat KCCG dodijeljena Republička nagrada lista „Borba” za najbolje realizovano arhitektonsko djelo u Republici Crnoj Gori 1974. godine (arhitekti Božidar Milić i Milan Popović).

Konkursni rokovi:

Konkurs je otvoren od utorka, 25. jula 2023. godine.
Rok za predaju radova je 23:59h (lokalno vrijeme u Crnoj Gori) ponedjeljak, 9. oktobar 2023. godine.
Rezultati konkursa biće objavljeni do 7. novembra 2023. godine.

Raspisivač Konkursa će nakon donošenja odluke žirija i predaje Završnog izvještaja žirija, objaviti rezultate Konkursa na zvaničnoj internet stranici konkursa: www.architecturalcompetitions.me.

Članovi konkursnog žirija su: 

1. Vladan Stevović, M.Arch., glavni državni arhitekta u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore – predsjednik Žirija; 
2. dr Alessandro Armando, dipl.inž.arh., vanredni profesor na Fakultetu za politehniku u Torinu – Departman za arhitekturu i dizajn – struči član;
3. prof. Hrvoje Njirić, dip.inž.arh, njirić+arhitekti – stručni član;
4. dr Veljko Radulović, dip.inž.arh, predstavnik Inženjerske komore Crne Gore – stručni član;
5. Dragana Čenić, dipl.inž.arh. – stručna članica;
6. dr Sanja Paunović Žarić, dipl.inž.arh, Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici
7. dr med Ljiljana Radulović, direktorica Kliničkog centra Crne Gore - stručna članica.

Nagradni fond:

I nagrada - 33.000,00 €
II nagrada - 18.000,00 €
III nagrada - 10.000,00 €
Tri otkupa po - 4.000,00 €

Pravo učešća:

Na Konkursu mogu učestvovati lica koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Crne Gore, kao i lica sa sjedištem i prebivalištem na teritoriji druge države. 
Barem jedan od autora konkursnog rada (pojedinac ili vođa autorskog tima) mora biti odgovorno lice arhitektonske struke (licencirani arhitekta). 
Licenca može biti stečena u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi i ista mora biti priložena u okviru konkursne dokumentacije (na način kako je propisano Raspisom konkursa). 

Registracija:

Registracija nije potrebna, učešće na konkursu je besplatno.

Rok za postavljanje pitanja:

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do ponedjeljka, 14. avgusta 2023. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici www.arhitecturalcompetitions.me do petka, 1. septembra 2023. godine.
Pitanja se šalju na adresu:
[email protected]

Lokacija

Konkursna dokumentacija


Ostali konkursi