ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta doma zdravlja u City kvartu u Podgorici

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine raspisalo je međunarodni konkurs za Idejno arhitektonsko rješenje objekta doma zdravlja u City kvartu u Podgorici.

Predmet konkursa bio je izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja za izgradnju doma zdravlja na urbanističkoj parceli broj 17, površine 8.643,00 m², u zahvatu DUP-a „Radoje Dakić“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 23/12) u Glavnom gradu Podgorica.

Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta doma zdravlja u City kvartu u Podgorici:

Raspisivač konkursa:

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
IV Crnogorske brigade br. 19
81000 Podgorica
www.gov.me/mepg

Broj pristiglih radova:

Na međunarodnom Konkursu za idejno arhitektonsko rješenje objekta doma zdravlja u City kvartu u Podgorici pristigao je 71 rad u predviđenom roku.

Članovi konkursnog žirija:

1.    Vladan Stevović, M.Arch., glavni državni arhitekta u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore – predsjednik Žirija;
2.    arh. Vladimir Lojanica, dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i redovni profesor - stručni član;
3.    Andrijana Jokić, potpresjednica Skupštine Strukovne komore arhitekata IKCG –  stručna članica;
4.    Vasa J. Perović, MA BiA, arhitekta/osnivač “bevk perović arhitekti” – stručni član;
5.    Marko Stjepčević, dip.inž.arh., ko-osnivač “OOUR studio” –  stručni član;
6.    Novica Mitrović, dipl.inž.arh., predsjednik Strukovne komore arhitekata IKCG“,  – stručni član;
7.    Prim. dr Danilo Jokić, direktor Doma zdravlja Glavnog grada – stručni član.

Dobitnici nagrada:

1.Prva nagrada: Šifra rada 30103 - 30.000,00€
BIRO 81000 Podgorica
Autori: Ivan Jovićević, Dušan Đurović
Saradnici: Mina Gutović, Teodora Bjelić, Dušan Vlahović
Država: Crna Gora

2.Druga nagrada: Šifra rada 17387 - 20.000,00€
TAKTIKA Beograd
Autori: Stefan Đorđević, Dalia Dukanac
Saradnici: Kristina Žilić, Maja Savić, Tatjana Argakijev
Država: Srbija

3.Treća nagrada: Šifra rada 11811- 10.000,00€
Autori: ARHITEKTURA NOVA DOOEL VELES
Marija Dimitrievska Cilakova, Viktorija Bogdanova, Danica Spasevska
Maja Dimitrievska, Nevenka Georgievska
Država: Republika Sjeverna Makedonija

Posebna pohvala: Šifra rada – 49173
Autor: Burak Pelenk
Saradnici: Eda Yazkurt Pelenk, Hümeyra Kanitoğlu, İlayda Karaca, Büşra Gül Gürsoy
Država: Turska

Svi radovi su dostupni na linku:

Link 1

Link 2

Odluku Žirija, Izvještaj Žirija i Izvještaj o otvaranju podataka o autorima možete preuzeti na dnu stranice.

Lokacija


Ostali konkursi