ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Preliminarni izvještaj žirija - Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta doma zdravlja u City kvartu u Podgorici

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine raspisalo je međunarodni konkurs za Idejno arhitektonsko rješenje objekta doma zdravlja u City kvartu u Podgorici.

Predmet konkursa je izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja za izgradnju doma zdravlja na urbanističkoj parceli broj 17, površine 8643m², u zahvatu DUP-a „Radoje Dakić“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 23/12) u Glavnom gradu Podgorica.

Rok za predaju radova bio je 23:59h, ponedjeljak, 30. oktobar 2023. godine.

Preliminarni izvještaj žirija: 

Otvaranje konkursnih radova izvršili su izvjestioci sa stručnim članom žirija, Novicom Mitrovićem, 31. oktobra 2023. godine. Pripremljen je Zapisnik o otvaranju radova, koji je sastavni dio ovog Izvještaja. Istim je konstatovano da je u predviđenom roku, tj. do 23:59h (Lokalno vrijeme u Crnoj Gori) u ponedjeljak, 30. oktobra 2023. godine pristigao 71 konkursni rad, dok je nakon predviđenog roka pristiglo 5 konkursnih radova. Izvjestioci su preuzeli foldere sa naznakom „podaci o autoru“ na čuvanje, u koje žiri nema uvid do utvrđivanja konačne rang liste učesnika i potpisivanja odluke o raspodjeli nagrada. 

Održane su dvije sjednice žiriranja u punom sastavu i to 20.  i 21. novembra 2023. godine.

Žiri je izvršio pregled i evaluaciju 71 konkursnog rada koji su pristigli u predviđenom roku.

Od navedenih konkursnih radova, napravljen je finalni izbor radova koji posjeduju kvalitete za dodjelu nagrada, u koji je ušlo 6 konkursnih radova, i to radovi pod šiframa: 50405, 66360, 11811, 49173, 30103 i 17387 (više informacija o toku rada žirija možete pronaći u Preliminarnom izvještaju žirija, okačenom u prilogu objave).

Uvidom u konkursnu dokumentaciju 6 radova koji su ušli u finalni krug, žiri je odlučio da nije moguće donijeti odluku o jednom prvoplasiranom radu, te da se konkurs nastavi kao produženi konkurs, shodno članu 5 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje („Službeni list CG“ br. 19/18). 

Žiri je jasno formulisao zadatke i obaveze jednakoplasiranim učesnicima u produženom konkursu, koji se dostavljaju učesnicima na dan objave ovog Izvještaja.

Rokovi:

Rok za dostavljanje konkursnih radova korigovanih prema komentarima žirija je 12.12.2023. godine do 15:00 (Lokalno vrijeme u Crnoj Gori), nakon čega će žiri izvršiti evaluaciju navedenih konkursnih radova i utvrditi konačnu rang listu učesnika i donijeti odluku o raspodjeli nagrada.

Radovi se dostavljaju na e-mail: [email protected]

Finalni izvještaj žirija će biti objavljen do ponedjeljka 18.12.2023. godine.

Preliminarni izvještaj žirija može se preuzeti OVDJE.

Lokacija

Konkursna dokumentacija


Ostali konkursi