ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Rezultati nacionalnog konkursa za idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje Trga durmitorskih ratnika u Žabljaku

Opština Žabljak raspisala je konkurs za idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje Trga durmitorskih ratnika u Žabljaku, u septembru 2023. godine. 
 
Pristiglo je 5 konkursnih radova u predviđenom roku.

Konkursni žiri:

Nebojša Adžić,dipl.inž.arh – predsjednik Žirija; 
Tamara Marović, M.Arch, predstavnica Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – stručna članica;
Nikola Radović, dip.inž.arh, predstavnik Saveza arhitekata Crne Gore – stručni član;
Oliver Mirković, dipl.inž.arh, Glavni gradski arhitekta Opštine Žabljak, stručni član
Vesko Dedeić, dipl.inž.građ – predstavnik Opštine Žabljak – stručni član;  

Nagrade:

Prva nagrada (7.500,00€): Šifra rada 13597
AIM studio, d.o.o.
Vođa tima: Ivan Milošević
Tim: Kristijan Dapčević, Luka Petričić, Yeva Stazilova, Tomo Komnenić

Druga nagrada (3.500,00€): Šifra rada 02248
Sara Nišavić, Diana Kovačević, Bojana Ćulafić, Luka Čvorović

Dvije jednakovrijedne treće nagrade (po 1.000,00€): 
Šifra rada 30113
Divna Stanović, Jelena Vućić
Šifra rada 45087
„Polako 3.0“ d.o.o. Tivat
Valeriia Bulhakova

Otkup (500€): Šifra rada 78356
Marković Danilo, Bojković Vladimir, Bjelica Ognjen, Jocović Tamara, Međedović Jelena
 
Ostale informacije su dostupne na sajtu Opštine Žabljak: https://zabljak.me/me/konkursi/ 
Radovi se mogu preuzeti sa LINK-A:

Lokacija


Ostali konkursi