ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje bolničkog objekta u okviru kompleksa Opšte bolnice „Danilo I“ na Cetinju

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine raspisalo je međunarodni konkurs za Idejno arhitektonsko rješenje bolničkog objekta u okviru kompleksa Opšte bolnice „Danilo I“ na Cetinju.

Predmet konkursa bio je izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja za izgradnju bolničkog objekta na urbanističkoj parceli broj 5 (blok 22) površine 18 254,18 m² (ukupna površina zahvata konkursa iznosi  2 852 m²), u zahvatu DUP-a/UP-a „Istorijsko jezgro Cetinja” (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br.28/15).

Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje bolničkog objekta u okviru kompleksa Opšte bolnice „Danilo I“ na Cetinju:

Raspisivač konkursa:

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
IV Crnogorske brigade br. 19
81000 Podgorica
www.gov.me/mepg

Broj pristiglih radova:

Na međunarodnom Konkursu za idejno arhitektonsko rješenje bolničkog objekta u okviru kompleksa Opšte bolnice „Danilo I“ na Cetinju, pristiglo je 78 radova u predviđenom roku.

Članovi konkursnog žirija:

1. Prof. dr Dragan Komatina, dipl.inž.arh. - vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Podgorci, predstavnik Inženjerske komore Crne Gore – predsjednik žirija;

2. Nevena Jovović, M.Arch., v.d. generalne direktorice Direktorata prostornog planiranja u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine – članica, predstavnica raspisivača;

3. Marija Mrvaljević, dipl.inž.arh. - glavna gradska arhitektica Prijestonice Cetinje - stručna članica;

4. dr Ivan Ivanović, specijalista pedijatar, direktor Opšte bolnice “Danilo I” na Cetinju – stručni član;

5. Slađana Milivojević, dipl.inž.arh. (arhitektonski biro “Dva Studio“) – stručna članica;

6. Prof. dr Maja Milić Aleksić, vanredni profesor na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci – stručna članica;

7. Balša Perović, direktor Uprave za zaštitu kulturnih dobara – član.

Dobitnici nagrada i otkupa:

1.    Prva nagrada: Šifra rada 26036 - 12.000,00€

Autori: Nemanja Mitrović, Saša Radojković
Država: Crna Gora

2.    Druga nagrada: Šifra rada 54173 - 7.000,00€

TAKTIKA Beograd
Autori: Stefan Đorđević, Dalia Dukanac
Država: Srbija

3.   Treća nagrada: Šifra rada 38622 - 3.000,00€

DVARP + C d.o.o. Podgorica
Autorski tim: Dijana Vučinić, Tijana Lješković, Anđela Bubanja,
Nikolina Đukanović, Tijana Mojsovska, Nevena Ivanović
Država: Crna Gora

4.  Otkup I: Šifra rada 17024 - 1.000,00€

Autori: Can Kalınsazlıoğlu, Osman Can Bagatır, M. Harun Beyhan
Saradnik: Gülten Nur Bilgiç
Država: Turska

5.  Otkup II: Šifra rada 27544 - 1.000,00€

 Autori: Batuhan Kumru, Aslıhan Kumru, Gülşen Ayla Olgun
Saradnik: Mehmet Akif Kumru
Država: Turska

6.  Otkup III: Šifra rada 76495 - 1.000,00€

Autor: Halil Soysal Cirit
Saradnik: Şimal Avcı
Država: Turska

 

Osim toga, žiri je konstatovao da određene konkurse radove treba naročito pomenuti kao pohvale, za pokazanu hrabrost da se izlože riziku i istraže nove pravce i pristupe projektovanju. Posebne pohvale su zaslužili radovi pod šiframa: 17897, 51348 i 48012.

 

Svi konkursni radovi su dostupni na sljedećim linkovima:

Konkursni radovi 1-60:

https://drive.google.com/drive/folders/1-BtmsNiGO4pNY6Y8oj8puVchUD4XTWxy?usp=drive_link

Konkursni radovi 61-78:

https://drive.google.com/drive/folders/1wUizK-eIvppxvlZHNKrQkDnHUwvb-5fc?usp=drive_link

Odluku Žirija, Izvještaj Žirija i Izvještaj o otvaranju podataka o autorima možete preuzeti na dnu stranice.

Lokacija


Ostali konkursi