ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Odgovori na pitanja učesnika konkursa za idejno arhitektonsko rješenje Urgentnog centra u okviru kompleksa Kliničkog centra Crne Gore

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, raspisalo je međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Urgentnog centra u okviru kompleksa Kliničkog centra Crne Gore

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja Urgentnog centra u okviru kompleksa Kliničkog centra Crne Gore na urbanističkoj parceli broj 12, koju čine katastarske parcele br. 1284/1, 1286, 1287/1 KO Podgorica I, u zahvatu Izmjena u dopuna Urbanističkog projekta „Klinički centar Crne Gore”. Površina obuhvata konkursa iznosi 6.701 m2.

Rok za dostavljanje pitanja bio je ponedjeljak, 14. avgust 2023. godine, a rok za objavu pitanja i odgovore je petak, 01. septembar 2023. godine.

Žiri je pripremio odgovore na sva pitanja učesnika koji se mogu preuzeti OVDJE


Ostali konkursi