ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Obavještenje povodom Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje bolničkog objekta u okviru kompleksa Opšte bolnice “Danilo I” na Cetinju

Zbog nedavnih promjena koje su se desile u rukovodstvu  raspisivača konkursa - Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, obavještavamo vas da je došlo i do promjene u sastavu žirija za međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje bolničkog objekta u okviru kompleksa Opšte bolnice Danilo Ina Cetinju, a sve u cilju nesmetanog završetka konkursa. 

Žiri će raditi u sljedećem sastavu:

1. dr Dragan Komatina, dipl.inž.arh. - vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Podgorci, predstavnik Inženjerske komore Crne Gorepredsjednik žirija;

2. Nevena Jovović, M.Arch., v.d. generalne direktorice Direktorata prostornog planiranja u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine – članica, predstavnica raspisivača;

3. Marija Mrvaljević, dipl.inž.arh. - glavna gradska arhitektica Prijestonice Cetinje - stručna članica;

4. dr Ivan Ivanović, specijalista pedijatar, direktor Opšte bolniceDanilo Ina Cetinjustručni član;

5. Slađana Milivojević, dipl.inž.arh. (arhitektonski biroDva Studio“) – stručna članica;

6. prof. dr Maja Milić Aleksić, vanredni profesor na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci – stručna članica;

7. Balša Perović, direktor Uprave za zaštitu kulturnih dobara – član.

 

Ističemo da navedene izmjene ne utiču na karakter navedenog konkursa, i sve preostale aktivnosti će se sprovesti po prvobitno definisanim datumima.

Lokacija


Ostali konkursi