ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Rezultati nacionalnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje paviljona osnovne škole “Oktoih” u Podgorici

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine raspisalo je nacionalni konkurs za Idejno arhitektonsko rješenje paviljona osnovne škole “Oktoih” u Podgorici.

Predmet konkursa je izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja za izgradnju novog školskog objekta - paviljona OŠ “Oktoih” na UP13 sa uređenjem terena postojećeg školskog dvorišta na UP12, u Podgorici, koji je planiran u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Stambena zajednica VII - Stara varoš - izmjene i dopune” (Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 51/16).

Raspisivač konkursa:

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
IV Crnogorske brigade br. 19
81000 Podgorica
www.gov.me/mepg

Članovi konkursnog žirija:

1. Prof. dr Svetlana Perović, arhitekta, dekanka Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore – predsjednica žirija;

2. Duška Mačić, dipl.inž.arh., v. d. glavne gradske arhitektice Glavnog grada Podgorica – stručna članica;

3. Vesna Krivokapić, dipl.inž.građ. – predstavnica Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija –stručna članica;

4. Vesna Krivokapić, dipl.inž.građ. – predstavnica Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija – stručna članica;

5. Siniša Minić, v.d. generalnog direktora Direktorata za sprovođenje državnih smjernica u oblasti arhitekture (Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine), predstavnik raspisivača – član.

 

Rezultati nacionalnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje paviljona osnovne škole “Oktoih” u Podgorici:

Broj pristiglih radova:

Na nacionalnom Konkursu za idejno arhitektonsko rješenje paviljona osnovne škole “Oktoih” u Podgorici, pristiglo je 14 radova u predviđenom roku.

Dobitnici nagrada:

Žiri je jednoglasno odlučio da dodijeli drugu i treću nagradu i to:

Druga nagrada: Šifra rada 73406 - 4.500,00€

Autori: Sara Nišavić, Bojana Ćulafić, Luka Čvorović
Država: Crna Gora

 

Treća nagrada: Šifra rada 15524 - 3.000,00€

Autori: Ivan Jovićević, Dušan Đurović
Saradnici: Sara Tomić, Mina Gutović
Država: Crna Gora

   

Svi konkursni radovi su dostupni na sljedećem linku:

Konkursni radovi 1-14:

https://drive.google.com/drive/folders/1L57jfQKOFCL6LkCC7JATKzu9NKdhNQ3i

Odluku Žirija, Izvještaj Žirija i Izvještaj o otvaranju podataka o autorima možete preuzeti na dnu stranice.

Lokacija


Ostali konkursi