ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Rezultati međunarodnog konkursa za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje objekta – novo gradsko groblje u Beranama

Opština Berane, raspisala je međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje objekta – novo gradsko groblje u Beranama, u julu 2023. godine. 
 
Pristiglo je 18 konkursnih radova u predviđenom roku. 

Konkursni žiri:

- Sonja Simeunović - Vuković, dip.inž.arh. - predsjednik žirija;
- Srđan Tadić, dipl. inž. arh.– stručni član žirija;
- Dr Rifat Alihodžić, dipl. inž. arh. – stručni član;
- Dr Grozdana Šišović, dipl. inž.arh. – stručni član;
- Aleksandra Vukićević, dipl. inž. pejzažne arh.– stručni član;
- Ivana Medojević, spec. arh. – stručni član žirija; 
- Mr Viktorija Nikolić, dipl.inž.arh. ,– stručni član .

Nagrade:

Prva nagrada (13.000,00€): Šifra rada 18212 
Autori: Selcuk Kismir,Meltem Celik Kismir 
Država: Turska 
 
Druga nagrada (7.000,00€): Šifra rada 32701  
Autori:  Regaip Adem, Pelin Çatıkkaya, Berkay Turk
Država: Turska 
 
Treća nagrada (3.500,00€): Šifra rada 13111  
Autori: Dušan Stojanović dia, Pavle Stamenović dia 
ko-autor; Anja Ljujić M.Arch 
saradnik: Lazar Petrović M.Arch 
Država: Srbija 
 
Otkup (1.500€): Šifra rada 44357 
Autori: dr Snežana Vesnić, dipl.inž.arh. i dr Vladimir Milenković, dipl.inž.arh.  
Sinisa Savatijević, m.arh., Marko Čekanovic, inž. arh., Luka Ivančević, indž.arh., 
Filip Vasić, m.arh 
Država: Srbija 
 
Pohvala 1: Šifra rada 59312 
Autori: Cemre Onerturk,Ege Cakir 
Država: Turska 
 
Pohvala 2: Šifra rada 17880 
Autori: Dušan Vlahović, Jelena Međedović, Nikola Bulatović 
Država: Crna Gora 

Ostale informacije i svi radovi su dostupni na sajtu: https://berane.me/

Lokacija


Ostali konkursi