ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta opšte bolnice u Pljevljima

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, raspisalo je međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta opšte bolnice u Pljevljima.

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja objekta opšte bolnice u Pljevljima na UP1, koja obuhvata katastarsku parcelu br. 507/1 KO Pljevlja, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Mali Logor” („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 13/15). Površina obuhvata konkursa iznosi 15.390,00 m².

Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta opšte bolnice u Pljevljima

Raspisivač konkursa:

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
IV Crnogorske brigade br. 19
81000 Podgorica
www.gov.me/mepg

Broj pristiglih radova:

Na Konkursu za idejno arhitektonsko rješenje objekta opšte bolnice u Pljevljima, pristiglo je 49 konkursnih radova.

Članovi žirija:

Vladan Stevović, M.Arch., Glavni državni arhitekta u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore – predsjednik Žirija;

-  dr Ognen Marina, dipl.inž.arh, dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“, Skoplje – stručni član;

-  Maurizio Meossi, M.Arch, pomoćnik direktora u Zaha Hadid Architects – stručni član;

-  dr Ema Alihodžić Jašarović, dipl.inž.arh., docent na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore – stručna članica;

-  Cav. Arch. Mladen Krekić, arhitekta – stručni član;

-  Mira Čolović, dip. inž. građevine – Sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Pljevlja – stručna članica;

-  dr Slađana Ćorić, specijalista interne medicine – državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja – stručna članica.

Dobitnici nagrada i otkupa:

1.    Prva nagrada: Šifra rada 47269 - 37.000,00€

Autori:
Burak Pelenk, Eda Yazkurt Pelenk
, İlayda Karaca, Ecem Bengisu Üncü
Država: Turska

2.    Druga nagrada: Šifra rada 01144 - 18.000,00€

Autori:
Miloš Gačević, Gavrilo Vuković, Ivana Tasić
Država: Crna Gora

3.    Treća nagrada: Šifra rada 18021- 10.000,00€

Autori:
Jose Isturaín,
Nadine Sam, Alcides Montenegro
Država: Panama

4.    Otkup: Šifra rada 12224 - 4.000,00€

Autori: 

„PLAT.FORM.A arhitektonski studio“
Bojana Kovač Đurasinović, Miloš Đurasinović, Pavle Majstorović
Država: Srbija

5.    Otkup: Šifra rada 17872 - 4.000,00€

Autori: 
Sıddık Güvendi, Cihan Sevindik, Resul Ekrem Zengin, Mehmet Sait Aktay, Ayceren Karabiyik, Yaren Hazal Erman
Država: Turska

6.    Otkup: Šifra rada 38213 - 4.000,00€

Autori:
Stefan Đorđević, Dalia Dukanac, Kristina Žilić, Maja Savić, Tatjana Argakijev
Država: Srbija

Svi radovi su dostupni na linku:

OVDJE 

Odluku Žirija, Izvještaj Žirija i Izvještaj o otvaranju podataka o autorima možete preuzeti na dnu stranice.

Lokacija


Ostali konkursi