ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Obustava međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje Centra za prihvat životinja sa CITES liste i ZOO vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama

Do isteka ostalo:

Na osnovu člana 31 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje („Službeni list Crne Gore“, broj 19/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma donijelo je:

Odluku

o obustavljanju konkursnog postupka za izbor idejnog arhitektonskog rješenja centra za prihvat životinja sa CITES liste i ZOO-vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama.

Obrazloženje

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je dana 22.07.2022. godine donijelo Odluku o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje centra za prihvat životinja sa CITES liste i ZOO-vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama.

Konkurs je bio otvoren od 29. jula do 30. septembra 2022. godine

Po isteku roka za predaju konkursnih radova, utvrđenog odlukom, izvjestilac je sa predsjednikom žirija dana 07.11.2022. godine sačinio zapisnik o prijemu radova iz kojeg se zaključuje da su na konkurs pristigla dva rada. Članom 31 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje („Službeni list Crne Gore“, broj 19/18) propisano je da raspisivač obustavlja konkursni postupak ako nakon isteka roka za predaju radova nije predat minimalni broj konkursnih radova određen raspisom konkursa. Kako je raspisom propisano da je minimalni broj pristiglih radova tri, donijeta je Odluka o obustavi konkursnog postupka za izbor idejnog arhitektonskog rješenja centra za prihvat životinja sa CITES liste i ZOO-vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama.


Ostali konkursi