ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Obustava Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta - Dnevni centar za smještaj lica sa invaliditetom starijih od 27 godina u Beranama

Opština Berane je 27.03.2023. godine donijela Odluku o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenja objekta Dnevni centar za smještaj lica sa invaliditetom starijih od 27 godina.

Po isteku roka za predaju konkursnih radova, utvrđenog odlukom zaključno sa 05.06.2023. godine do 14 časova, izvjestioci su sa predsjednikom žirija dana 06.06.2023. gdine sačinili zapisnik o prijemu radova iz kojeg se zaključuje da su na konkurs pristigla dva rada. Kako je članom 21, stav 4 propisano da će konkurs biti poništen ukoliko u roku predviđenom raspisom konkursa pristigne manje od tri rada, to je donijeta Odluka o obustavljanju konkursnog postupka za izbor idejnog arhitektonskog rješenja Dnevnog centra za smještaj lica sa invaliditetom starijih od 27 godina.

Konkursna dokumentacija


Ostali konkursi