ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Obavještenje povodom Konkursa za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja šetališta u dijelu „budvanske školjke“, dijela šetališta Budva-Bečići, I faza

Predsjednik žirija Konkursa za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja šetališta u dijelu „budvanske školjke“, dijela šetališta Budva-Bečići, I faza, Vladan Stevović-M.Arch., Glavni državni arhitekta, objavljuje sljedeće:

Drugi i završni blok žiriranja je obavljen u periodu od 04.06.2023. godine do 06.06.2023.godine. Ovom prilikom su članovi žirija donijeli konačnu odluku o prvoj, drugoj, trećoj nagradi i otkupima. Uslijed nepredviđenih tehničkih problema, raspisivač konkursa još uvijek nije u mogućnosti da objavi Konačni izvještaj žirija za Konkurs.

Učesnici Konkursa će biti blagovremeno obaviješteni o objavi Konačnog izvještaja putem elektronske pošte, i isti će biti objavljen na zvaničnom sajtu Opštine Budva.

Lokacija

Konkursna dokumentacija


Ostali konkursi