ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje objekta – novo gradsko groblje u Beranama

Do isteka ostalo:

Služba glavnog gradskog arhitekte  Opštine Berane je raspisala međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko  rješenje objekta – novo gradsko groblje u Beranama.

Predmet idejnog arhitektonsko urbanističkog rješenja je izgradnja novog gradskog groblja sa pratećim komunalnim sadržajima za koju je utvrđena granica u zahvatu KO Budimlja,Opština Berane.Ovaj zahvat predstavalja granicu novog pravoslavnog groblja u obje faze.

Cilj izrade predmetnog Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja je izvršiti prostornu i tehničku razradu optimalne varijante pravoslavnog groblja na definitivno utvrđenoj lokaciji za obje faze  , u određenom zahvatu, pri čemu bi se predložio načina uređenja prostora, odredili  oblici i materjalizacija, sagledavajući širi kontekst i okruženje.

Rokovi konkursa

Konkurs je otvoren od utorka 18. jula 2023. godine.

Rok za predaju radova je 23:59h (UTC+1) ponedeljak, 18. septembra 2023. godine.

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do ponedeljka  31. jula 2023. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici Opštine Berane do ponedeljak 14. avgusta 2023. godine.

Pitanja se šalju na adresu:  [email protected]

Rezultati Konkursa biće objavljeni do 02. oktobra 2023.g.
Raspisivač Konkursa će nakon donošenja odluke žirija  i predaje završnog izveštaja  objaviti rezultate Konkursa zvaničnoj internet stranici Opštine www.berane.me. 

Nagradni fond za dodjelu iznosi 35.000,00 eura.

Prva nagrada: 13.000,00 €
Druga nagrada: 7.000,00 €
Treća nagrada: 3.500,00 €
Jedan otkup: 1.500,00 €

Konkurska dokumenatcija je dostupna na linku : OVDJE

Ostale informacije o konkursu se nalaze na web-sajtu: www.berane.me  

Lokacija


Ostali konkursi