ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta osnovne škole u City Kvartu u Podgorici

Do isteka ostalo:

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisalo je međunarodni konkurs za Idejno arhitektonsko rješenje objekta osnovne škole u City Kvartu u Podgorici.

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja osnovne škole u City Kvartu u Podgorici na UP 20, u okviru katastarskih parcela broj 1503/46 i 1503/48 (KO Podgorica I) koja je u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „ Radoje Dakić” (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br.23/12).  Površina obuhvata konkursa iznosi 18.660,00 m².

Od konkursnih radova se očekuje da, sagledavajući zatečene urbane vrijednosti uže i šire lokacije, odnosno prostorno-urbane i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, na adekvatan način unaprijede vizuelni identitet bloka i ponude optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja. Očekuje se inovativan pristup kod prostornih i arhitektonsko-oblikovnih rješenja kao i kod upotrebe materijala, a sve u skladu sa namjenom objekta.

Konkursni rokovi:

Konkurs je otvoren od petka, 16. juna 2023. godine.

Rok za predaju radova je 23:59h (Montenegro local time) ponedjeljak, 4. septembar 2023. godine.

Rezultati konkursa:

Rezultati konkursa biće objavljeni do 26. septembra 2023. godine.

Raspisivač Konkursa će nakon donošenja odluke žirija i predaje Završnog izvještaja žirija, objaviti rezultate Konkursa na zvaničnoj internet stranici konkursa: www.architecturalcompetitions.me.

Nagradni fond:

I nagrada - 18.000,00 €
II nagrada - 11.000,00 €
III nagrada - 7.000,00 €
Dva otkupa po - 2,000.00 €

Pravo učešća:

"Na Konkursu mogu učestvovati lica koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Crne Gore, kao i lica sa sjedištem i prebivalištem na teritoriji druge države, pri čemu je barem jedan od autora konkursnog rada (pojedinac ili vođa autorskog tima), odgovorno lice arhitektonske struke (licencirani arhitekta). Autor, odnosno vođa autorskog tima može angažovati stručnjake drugih profesija u cilju unaprijeđenja konkursnog rješenja (poželjno je da član autorskog tima bude diplomirani inženjer pejzažne arhitekture)."

Rok za postavljanje pitanja:

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do petka, 30. juna 2023. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici www.arhitecturalcompetitions.me do ponedjeljka 10. jula 2023. godine.

Pitanja se šalju na adresu:
[email protected]

Lokacija


Ostali konkursi