ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta muzeja savremene umjetnosti, prirodnjačkog muzeja i parka kulture i umjetnosti sa pratećim sadržajima u funkciji kulture

Do isteka ostalo:

Ministarstvo, prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine raspisalo je međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta muzeja savremene umjetnosti, prirodnjačkog muzeja i parka kulture i umjetnosti sa pratećim sadržajima u funkciji kulture.

Predmetna lokacija se nalazi na prostoru nekadašnje kasarne Morača i zauzima centralnu poziciju u Glavnom gradu. Stoga je od izuzetnog značaja valorizacija ovog prostora kroz uspostavljanje novih prostornih sadržaja i kreiranje zone koja će postati kulturni centar grada.

Cilj Konkursa je odabir konkursnog rješenja koje će dati najkvalitetnije prijedloge za urbanističko rješenje prostora sa idejnim arhitektonskim rješenjem muzeja savremene umjetnosti, prirodnjačkog muzeja, kuće arhitekture i parka kulture i umjetnosti. Druge sadržaje u funkciji kulture treba urbanistički razraditi i dati koncept arhitektonskog oblikovanja. Takođe, od učesnika se očekuje da ponude rješenje koje će reprezentativnošću, oblikovnošću i materijalizacijom, doprinijeti promjeni vizuelnog identiteta kako užeg, tako i šireg gradskog jezgra.

Konkursni rokovi:

Rok za predaju radova je 13:00h (lokalno vrijeme u Crnoj Gori) ponedeljak, 8. april 2024. godine.
Rezultati konkursa biće objavljeni do srijede 15. maja 2024. godine.
Raspisivač Konkursa će nakon donošenja odluke žirija i predaje Završnog izvještaja žirija, objaviti rezultate Konkursa na zvaničnoj internet stranici konkursa: www.architecturalcompetitions.me.

Članovi konkursnog žirija:

1. Novica Mitrović, M.Arch., predsjednik Strukovne komore arhitekata Inženjerske komore Crne Gore – predsjednik Žirija;
2. Odile Decq, Studio Odile Decq – stručna članica;
3. Maurizio Meossi, Zaha Hadid Architects. – stručni član;
4. Robert Schmitz, White Arkitekter – stručni član;
5. Mike Wood, studio ARUP, stručni član;
6. Nevena Jovović, M.Arch., v.d. generalne direktorice Direktorata prostornog planiranja u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine – članica, predstavnik raspisivača;
7. Vladislav Šćepanović, direktor Muzeja savremene umjetnosti – član.

Nagradni fond:

I nagrada -  100.000,00 € 
II nagrada -   50.000,00 € 
III nagrada -  26.000,00 € 
Tri otkupa po 8.000,00 €  

Pravo učešća:

Učesnici/opšti:

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Crne Gore, kao i lica sa sjedištem i prebivalištem na teritoriji druge države, a koja ispunjavaju sljedeće uslove za priznavanje kvalifikacija:

1. Barem jedan od članova autorskog tima mora da posjeduje licencu ovlašćenog inženjera arhitekture za projektovanje objekata (licencirani arhitekta);

2. Barem jedan od članova autorskog tima mora da bude dobitnik nagrade na međunarodnom arhitektonskom konkursu za javni objekat (muzej, pozorište, opera, kulturni centar, obrazovni objekat, zdravstveni objekat, javni administrativni objekat i sl);

3. Barem jedan od članova autorskog tima mora da bude diplomirani pejzažni arhitekta.

Pozvani učesnici:

1. Sou Fujimoto
2. Junya Ishigami
3. Diller scofidio + renfro
4. Snohetta
5. Henning Larsen

Rok za postavljanje pitanja:

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do utorka, 12. decembra 2023. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici www.arhitecturalcompetitions.me do petka, 29. decembra 2023. godine.

Pitanja se šalju na adresu:
[email protected]

Registracija:

Svi zainteresovani učesnici su dužni da izvrše registraciju u cilju učešća na konkursu.
Period za registraciju: 10.11.2023 – 25.12.2023. godine.

Učesnici /opšti

U cilju registracije potrebno je na e-mail adresu [email protected] dostaviti:

1. Zahtjev za učešće;

2. Ime i prezime nosioca autorskog tima sa kopijom licence ovlašćenog inženjera arhitekture za projektovanje objekata;

3. Dokaz o osvojenoj nagradi na međunarodnom arhitektonskom konkursu za javni objekat (muzej, pozorište, opera, kulturni centar, obrazovni objekat, zdravstveni objekat, javni administrativni objekat i sl). Dokaz može biti npr: Odluka žirija ili sertifikat ili link za zvanični web site na kome su objavljeni rezultati konkursa ili dr. kako bi se moglo utvrditi ime i prezime autora koji je osvojio nagradu;

4. Ime i prezime diplomiranog pejzažnog arhitekte (člana autorskog tima) sa kopijom licence ili diplome.

Nakon pregleda dokumentacije od strane Ministarstva, autor će dobiti mail o ispunjenju uslova učešća na konkursu i ulazni token koji će biti ulazni podatak za generisanje šifre autora na web sajtu www.architecturalcompetitions.me . Generisana šifra autora je anonimna, jedinstvena, poznata samo autoru i mora biti šifra konkursnog rada.

Pozvani učesnici:

U cilju registracije potrebno je na e-mail adresu [email protected] dostaviti potvrdu o učešću na konkursu

Autor će dobiti e-mail o prijemu potvrde i ulazni token koji će biti ulazni podatak za generisanje šifre autora. Generisana šifra autora je anonimna, jedinstvena, poznata samo autoru i mora biti šifra konkursnog rada.

Učesnici koji ne prođu navedenu proceduru neće imati pravo učešća na konkursu.

 

Lokacija

Registracija

Svi zainteresovani učesnici su dužni da izvrše registraciju u cilju učešća na konkursu. Učesnici koji ne prođu navedenu proceduru neće imati pravo učešća na konkursu.

Konkursna dokumentacija


Ostali konkursi