ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta doma zdravlja u City kvartu u Podgorici

Do isteka ostalo:

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisalo je međunarodni konkurs za Idejno arhitektonsko rješenje objekta doma zdravlja u City kvartu u Podgorici.

Predmet konkursa je izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja za izgradnju doma zdravlja na urbanističkoj parceli broj 17, površine 8.643,00 m², u zahvatu DUP-a „Radoje Dakić“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 23/12) u Glavnom gradu Podgorica.

Konkursni rokovi:

Konkurs je otvoren od utorka, 8. avgusta 2023. godine. 
Rok za predaju radova je 23:59h, ponedjeljak, 30. oktobar 2023. godine. 
Rezultati konkursa biće objavljeni do ponedjeljka, 4. decembra 2023. godine. 

Raspisivač Konkursa će nakon donošenja odluke žirija i predaje Završnog izvještaja žirija, objaviti rezultate Konkursa na zvaničnoj internet stranici konkursa: www.architecturalcompetitions.me.

Članovi konkursnog žirija:

1.    Vladan Stevović, M.Arch., glavni državni arhitekta u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore – predsjednik Žirija; 
2.    arh. Vladimir Lojanica, dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i redovni profesor - stručni član;
3.    Vasa J. Perović, MA BiA, arhitekta/osnivač “bevk perović arhitekti” – stručni član;
4.    Marko Stjepčević, dip.inž.arh., ko-osnivač “OOUR studio” –  stručni član;
5.    Ingrid van der Heijden, arhitekta/partner u CIVIC Architects –  stručna članica;
6.    Novica Mitrović, dipl.inž.arh., predsjednik Strukovne komore arhitekata IKCG“,  – stručni član;
7.    Prim. dr Danilo Jokić, direktor Doma zdravlja Glavnog grada – stručni član. 

Zamjenik člana Žirija, u slučaju potrebe, biće Andrijana Jokić, dipl.inž.arh. – stručna članica.

Nagradni fond:

I nagrada - 30.000,00 €
II nagrada - 20.000,00 €
III nagrada - 10.000,00 €
Tri otkupa po – 4.500.00 €

Pravo učešća:

Na Konkursu mogu učestvovati lica koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Crne Gore, kao i lica sa sjedištem i prebivalištem na teritoriji druge države. 
Barem jedan od autora konkursnog rada (pojedinac ili vođa autorskog tima) mora biti odgovorno lice arhitektonske struke (licencirani arhitekta). 
Licenca može biti stečena u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi i ista mora biti priložena u okviru konkursne dokumentacije (na način kako je propisano Raspisom konkursa).

Registracija:

Registracija nije potrebna, učešće na konkursu je besplatno.
Rok za postavljanje pitanja:
Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do četvrtka, 31. avgusta 2023. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici www.arhitecturalcompetitions.me do utorka 19. septembra 2023. godine.

Pitanja se šalju na adresu:
[email protected]

Lokacija

Konkursna dokumentacija


Ostali konkursi