ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta - Dnevni centar za smještaj lica sa invaliditetom starijih od 27 godina u Beranama - obustavljeno

Opština Berane

Do isteka ostalo:

Opština Berane raspisala je nacionalni, opšti, jednostepeni i anonimni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta – Dnevni centar za smještaj lica sa invaliditetom starijih od 27 godina u Beranama.

Osnovni cilj Konkursa je izbor najboljeg idejnog arhitektonsko rješenja objekta Dnevni centar za smještaj lica sa invaliditetom starijih od 27 godina u Beranama koje će poslužiti kao osnov za razradu kroz glavni projekat, što će slijediti nakon odabira prvonagrađenog konkursnog rada. Opšti i krajnji cilj je stvaranje uslova za boravak lica sa invaliditetom u skladu sa standardima socijalne zaštite radi usmjeravanja na razvoj praktičnih vještina za svakodnevni život, razvoj I održavanje socijalnih i fizičkih funkcija.

Fotografije

Lokacija

Konkursna dokumentacija


Ostali konkursi