ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje bazne stanice za potrebe ski centra “Hajla i Štedim”

Do isteka ostalo:

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine donijelo je Odluku o raspisivanju međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje bazne stanice za potrebe ski centra “Hajla i Štedim”.

Konkursni zadatak pripremljen je u saradnji sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera kao i članovima žirija. Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja bazne stanice za potrebe ski centra „Hajla i Štedim“, na lokaciji koja se nalazi u zahvatu Lokalne studije lokacije Hajla i Štedim (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 22/18), Opština Rožaje.  

Od konkursnih radova se očekuje da, sagledavajući zatečene ambijentalne vrijednosti uže i šire lokacije, ponude rješenja koja će karakterisati jedinstvenost u arhitektonskom oblikovanju te optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja. Očekuje se inovativan pristup kod prostornih i arhitektonsko - oblikovnih rješenja kao i kod upotrebe materijala, a sve u skladu sa namjenom objekta.

Rokovi: 

·       Konkurs je otvoren od petka, 17. maja 2024. godine.

·       Rok za predaju radova je četvrtak, 15. avgust 2024. godine, do 13:00h (lokalno vrijeme u Crnoj Gori).

·       Rok za objavu rezultata konkursa je petak, 20. septembar 2024. godine.

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do petka, 07. juna 2024. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici www.arhitecturalcompetitions.me do petka, 21. juna 2024. godine.

Pitanja se šalju na adresu:

[email protected] 

Raspisivač konkursa će nakon donošenja odluke žirija i izrade Izvještaja žirija, objaviti rezultate konkursa na na zvaničnoj internet stranici konkursa: www.architecturalcompetitions.me

Članovi konkursnog žirija:

1.           dr Svetlana Perović, arhitektica – dekanica Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore - predsjednica Žirija;

2.         dr Grozdana Šišović, arhitektica - vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studio „re:a.c.t.“ Beograd - stručni član;

3.         Kata Marunica, arhitektica - studio „NFO“ Zagreb - stručni član;

4.         Ivan Jovićević, arhitekta - studio „BIRO 81000“ Podgorica – predstavnik Inženjerske komore Crne Gore;

5.         Arbin Kalač, Glavni gradski arhitekta Opštine Rožaje - stručni član;

6.         Mladen Obrenović, arhitekta - „Skijališta Crne Gore” d.o.o. Mojkovac - stručni član;

7.          Majda Adžović - predstavnica raspisivača.

Nagradni fond:

I nagrada -  13.500,00 € 

II nagrada -   5.500,00 €

III nagrada -  2.500,00 €

Jedan otkup - 1.000,00 €    

Pravo učešća:

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove definisane Raspisom konkursa i Konkursnim zadatkom.

Na Konkursu mogu učestvovati lica koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Crne Gore, kao i lica sa sjedištem i prebivalištem na teritoriji druge države, pri čemu je barem jedan od autora konkursnog rada (pojedinac ili vođa autorskog tima), odgovorno lice arhitektonske struke (licencirani arhitekta). Autor, odnosno vođa autorskog tima može angažovati stručnjake drugih profesija u cilju unapređenja konkursnog rješenja.

Registracija:

Registracija nije potrebna, učešće na konkursu je besplatno.


Tačnu lokaciju možete pronaći na LINK-u

Lokacija


Ostali konkursi